الگوهای خیاطی

کت راشل یقه آرشال

💓💓بانام ویادخداوند تبارک💓💓
👆👆👆👆
#کت_راشل_یقه_آرشال

👈مدل زیبای امروزمون دارای یقه برگرد با طرح فانتزی .

👈الگوی بالاتنه را با قد دلخواه میکشیم وبهcfفضای دکمه خور (۲/۵_۳)سانتی میدهیم .

👈👈از گوشه گردن نقطهBرا مشخص کرده وروی جادکمه وسینه نقطهAرا مشخص میکنیم وبهم وصل میکنیم از این خط به ازای هر ۸سانت یک لقی ۱سانتی میگیریم.

👈👈👈روی سرشانه از Bبه اندازه (۶_۸)سانت داخل شده وCمینامیم واین نقطه را به شکل هلال یقه شال به نقطهAوصل میکنیم .

#کت_راشل_یقه_آرشال

👈برای طراحی قسمت فانتزی یقه روژ خط کارور از سمت حلقه آستین نقطهPرا مشخص کرده واز این نقطه (۱_۱/۵)سانت بالا رفته وOرا مشخص میکنیم از خط شکست به اندازه (۳)سانت فاصله گرفته با مشخص شدن نقاطOPوخط۳سانتی از خط شکست طرح حلزونی را در محدوده کارور میکشیم.

👈👈یقه را به سمت مقابل رولت کرده پخش شکست را به اندازه هلال یقه الگوی پشت +۱سانت بالارفته وبه شکل قائمه (۶_۸)سانت به راست رفته واین نقطه را به انتهای یقه رولت شده وصل میکنیم.

❌برای جلو گیری از کشش یقه در پشت قسمت پشت را ۳ خط کشیده وبرای هر خط اوزمان (۵/_۷/)میدهیم .

#کت_راشل_یقه_آرشال

👈برای سجاف از سرشانه ولبه الگو(۵_۷)سانت داخل وبهم وصل کنید روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم.

👈👈برای این که ۲ سانت بالاتر از کارور را علامت زده ولقی حلقه آستین را نیز (۱_۳)میگیریم وبرش عصایی را طراحی میکنیم .

 

برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده وپنس گودی کمر را طبق مقدار گودی کمر هر شخص میگیریم وبرش عصایی را طراحی میکنیم.

 

برای آستین نیز الگو را کشیده و کنترل کاپ +۲_۳سانت را انجام میدهیم .الگو را به الگوی آستین کتی تبدیل میکنیم .

👈👈روش اول دوخت آستین کتی :
اینکه میتوانیم بدون چسباندن تکه ۱ به سمت راست الگوی آستین را ۲ قسمت کرده وردی پارجه برش بزنیم در اینصورت آستین بعد از دوخت دارای یک درز زیر آستین ویک درز در خط پهلوی پشت دارد .
روش دوم:
اینکه اگه شماره ۱ آستین را به سمت راست منتقل کرده وچسب میزنیم والگوی آستین یک تکه برش میشود در اینصورت آستین دوخته شده درز زیر آستین ندارد وفقط درز در پهلوی پشت دارد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *