الگوهای خیاطی

مدل آراس

 

با یاد خدای هنر آفرین🌺🌺

مدل_آراس

مدل امروز آموزشی ما تشکیل شده از(کت با یقه ایستاده سرخود بازی یقه هفت .برش عصایی تا خط کمر.آستین سه ربع کتی)

👈ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد تا باسن کوچک کشیده و هلال یقه را به سه قسمت تقسیم میکنیم از ۱/۳سمت cf(۲/۵۳)سانت بنا بر بلندی گردن شخص اریب میرویم و Aمینامیم از طرفی دیگر از گوشه گردن (۲/۵۳)سانت اریب به سمت راست بالا میرویم وBمینامیم و این دونقطه را بهم وصل میکنیم طوری که فاصله این خط با هلال اصلی یقه (۲/۵_۳)سانت باشد.

در مرحله بعد برای برش کمر در یقه ۴ سانت از خط کمر بالا میرویم و خط افقی جدیدی را میکشید و نقطه Mرا مشخص میکنیم و روی خط کارور cf۵ سانت داخل میشویم وNمینامیم و نقاط MNوAرا با هلال بسیار ملایم بهم وصل. میکنیم هاشور دوریز است برای این قسمت یقه به ازای هر ۸ سانت لقی ۱ سانتی میگیریم واز یقه ایستاده نیز لقی (۷/._۱)سانتی میگیریم ولقی حلقه آستین را نیز میگیریم

👈 برای قسمت پایین کت ابتدا از خط پهلو (۲_۳)سانت خارج شده وبه برش کمر وصل میکنیم برای فون شدن قسمت پایین ؛واز لبه کت روی cf۲سانت داخل شده وLمینامیم و این نقطه را به کمر وصل میکنیم واز خط پهلو روی قسمت فوت شده ۲ سانت بالا رفته و این نقطه را به Lوصل میکنیم هاشور دوریز است.

برای سجاف یقه از سرشانه (۵۷)سانت واز لبه کت (۵۷)سانت داخل شده وبهم وصل میکنیم .و روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم .قسمت سبز رنگ الگو سجاف است .

برای طراحی بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده واز cb۲/۵_۳)سانت بالارفته و همان مقدار را نیز از سرشانه به شکل اریب خارج میشویم وبهم وصل میکنیم طوری که بلندی یقه در همه جا یکسان باشد .وپنس گودی کمر را نیز میگیریم وبرش عصایی را طراحی میکنیم .😊😊😊😊😊😊😊

برای طراحی آستین ابتدا الگوی اول آستین را با مقدارهای اندازه گیری اصلی کنترل میکنیم وتبدیل به آستین کتی میکنیم بعداز لبه ی آستین (۱۲_۱۵)سانت بالا رفته و و آستین را تبدیل به سه ربع میکنیم .

برای قسمت زیری کت
از خط کارور۲ سانت پایین آمده و این نقطه را به برش عصایی وصل میکنیم و این تکه تا کمر است که در موقع دوخت به درز برش عصایی وصل میکنیم واز طرف دیگر به برش عصایی با زیپ وصل میشود .به جای این تکه میتوانید از یه تاپ له زمینه همرنگ کت استفاده کنید .😉😉😉😉😉تکه قرمز رنگ الگو

برای شلوار نیز الگوی شلوار را کشیده و نکته خاصی ندارد جز اینکه اندازه های دور ران .دور زانو دمپای شلوار کنترل شود 😄😄😄😄😄😄

امیدوارم از آموزش امروز هم نهایت استفاده را برده باشید شاد باشید ومهربان با لبخند 😉😉😉😉😉😉😉😉❤️❤️❤️

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *