الگوهای خیاطی

مدل گیلدا

 

با یاد خدای بخشنده ومهربان

مدل امروز کانال ماه بانو بسیار زیبا و شیک هست که جزو مدلهای یکطرفه با یقه فرنچ و آستین ۳ربع

👈ابتدا الگوی بالاتنه را برای طراحی قسمت راست لباس به طور کامل میکشیم چون مدل قرینه نیست قد الگو را تا زانو می کشیم و دور تا دور یقه را (۱/۵۲)سانت بازتر میکنیم ولی لقی(۷/.۱)سانت را میکشیم وپنس لقی حلقه آستین را نیز (۲_۳)سانت می کشیم وپنس سرشانه را همراه لقی ها میبندیم وبه پنس کنفور منتقل میکنیم .

برای طراحی مدل یکطرفه سرشانه مقابل را نصف کرده وAمینامیم واین نقطه را به نوک پنس وصل میکنیم واز طرفی ازCFلبه الگو(۳_۵)سانت به راست میرویم وبه نوک سینه وصل میکنیم. این قسمت از الگو را جدا کرده دیگر در برش میکنیم.

طراحی سمت چپ مدل:
الگو را با قد تا زانو میکشیم واز گوشه گردن (۴_۵)سانت داخل سرشانه میشویم وبه نوک پنس سینه وصل میکنیم و پایین پنس زیر سینه را نیز به لبه الگو وصل میکنیم برای این قسمت از الگو ۱۰ سانت از لبه الگو بالا رفته دوریز میکنیم .

برای پشت لباس الگو را با قد تا زانو میکشیم وپنس گودی کمر را (۱۲)’سانت میگیریم وپنس وشت را میدوزیم .و دور یقه را(۱۲)سانت از سرشانه بازتر میکنیم .برای لبه پشت از یک سمت مربوط به پهلوی سمت چپ لباس ۱۰ سانت بالا رفته وبه پهلوی مقابل وصل میکنیم هاشور دوریز است .

👈برای آستین الگوی اولیه آستین را کشیده و کنترل کاپ+(۲_۳)سانت میکنیم و کنترل دور آرنج و بازو و دور ساعد را انجام میدهیم.

👈از لبه الگو ۱۰ سانت بالا رفته دوریز میکنیم .

👈برای یقه از الگوی یقه فرنچ با پهنای کمتر استفاده میکنیم به اینصورت که مستطیلی به عرض(۴_۵)سانت وطول دور یقه روی الگو میکشیم مستطیل را از طول و عرض نصف میکنیم نامگذاری میکنیم ونقاطABوMNرا بهم وصل میکنیم واز نقطهMبهHخطی صاف قائمه میکشیم .از این الگو دولا برش میشود .

‼️برای این مدل بعداز دوخت برای پاکدوزی بیشتر تمام لبه های لباس را به روی پارچه ۱ سانت تا زده وبعد نوارهای تزیینی را روی پارچه میدوزیم .با این کار زاپاس های دوخت زیر نوار مخفی شده ولباس از داخل نیز کاملا تمیز و زیبا است .

❌جنس میتونه ساتن چرم ،مخمل،ساتن طرحدار،وهرجنسی که کمی آهاروایستایی داشته باشد.

✅متراژ هم باتوجه به اندام از۱/۶۰تا ۲/۴۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *