الگوهای خیاطی

مدل افسانه

 

مانتو #سال

مدل بسیار زیبایی که کانال ماه بانو بای شما عزیزان تدارک دیده تشکیل شده است از یقه گرد ساده با برش عصایی وبرش کمر و دامن فون شده وپیلی خور با آستین کشدوزی شده

👈👈برای این مدل الگوی بالاتنه را با قد دلخواه میکشیم معمولا موقع اندازهگیری قد تا قوزک کنار واز را اندازه میزنن .ویقه را ازcf)۱_۲)سانت بازتر میکنیم ولقی کوچک ۵/.سانتی از هلال یقه میگیریم.

👈👈برای این مدل برش از کمر را انجام داده به اینصورت که ۲/۵سانت از کمر بالا و پایین میرویم و الگو ۳ قسمت میشود .برای قسمت شماره ۱ الگو ازcf(۲۳)سانت برای فضای جادکمه بیرون میرویم وسجاف سرخود را به اندازه ((۳۴)سانت نیز در نظر میگیریم .

برای بالاتنه ۲سانت بالاتر از کارور برش عصایی را طراحی کرده و همزمان لقی حلقه آستین(۲_۳) را نیز میگیریم .

برای سجاف یقه از سرشانه۵۷)سانت داخل شده واز طرفی چون سجافcfرا سرخود به اندازه (۳۴)سانت گرفتیم به همان اندازه از سمتcfسجاف را کم میکنیم

برای دامن خط ABرا ۳ قسمت کرده ودو خط میکشیم وبرای هر خط اوزمان ۸ سانتی تا بالا میدهیم طوری که فضای اوزمان مستطیلی میشود .

برای جلوی دامن ازخطCF۸ سانت خارج شده و تا لبه ادامه میدهیم این فضا روی دولای بسته برش میشود وبه شکل پیلی دوقلو بهCFجمع میشود .
از خط پهلو نیز (۵_۷)سانت خارج شده وبه نقطهBوصل میکنیم

برای بالاتنه پشت الگو را کشیده وپنس گودی کمر(۱_۲)سانت راازCBمیگیریم وبرش خط کمر را انجام داده وبرش عصایی را ۲سانت بالاتر از کارور طراحی میکنیم.

از خط کمر۲/۵سانت بالا وپایین میاییم وبرش کمری را انجام میدهیم برای قسمت دامن دقیقا مانند جلو خطMNرا ۳ قسمت کرده ودو خط کشیده وبرای هر خط اوزمان ۸سانتی میدهیم وازCBنیز اوزمان ۸ سانتی خارج میشویم که روی دولای بسته برش میشود

برای قسمت آستین الگوی اولیه آستین را کشیده و هنگام کنترل کاپ کاپ (۵۷)سانت میشود این مقدار اضافی به شکل چین در کاپ چین میخورد . از لبه الگو ۱۰ سانت بالا رفته دوریز میشود واز دوطرف نقاطKLبه اندازه (۳۵)سانت خارج شده وبه کاپ وصل میکنیم این فضا هنگام کشدوزی جمع میشود .هنگام کش دوزی لبه آستین تا خط آرنج کشدوزی میشود .
کشدوزی:برای کشدوزی لبه آستین از کش ماسوره با کش های نیم سانتی استفاده میکنیم .

برای قسمت پاپیون روی cfخطی افقی به طول ۷۰۸۰سانت می کشیم طوری که از یک سمت ۴ سانت واز سمت Bاریب (۸۱۰)سانت بالا رفته وبهم وصل میکنیم از سمت ۴ سانتی روی دولای بسته ۲بار برش میشود ومانند کروات دوخته شده وبعد از درست کردن و گره زدن به شکل پاپیون روی مانتو به شکل گل سینه وصل میشود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *