الگوهای خیاطی

مدل مجلسی حنانه

 

با یاد خدای بخشنده ومهربان

برای چنین مدل هایی که دارای طرح قرینه نیست و سمت راست و چپ مدل باهم فرق میکند باید الگو را کامل بکشیم وچون مدل قسمت بالایی را ندارد و جزو مدلهای دکلته هست باید پنس سرشانه را دوبرابر کنیم .

✅برای این مدل از باسن بزرگ خطی صاف تا لبه الگو میکشیم وپنس زیر سینه را به برش ساده تبدیل میکنیم به اینصورت که نوک پنس زیر سینه را تا وسط سرشانه وصل میکنیم واز طرفی دیگر به لبه الگو وصل میکنیم. الگو دو قسمت میشود.
👈👈برای مدلهای مجلسی پنسهای زیر سینه را از قسمت بالای کمر(۳/.۵/.)سانت خارج میشویم و هلال ماهیچه ای می کشیم وبرای قسمت زیر خط کمر(۳/.۵/.)سانت را داخل پنس میشویم و ماهیچه ای می کشیم.

برای قسمت یقه وکاپ روبازویی از انتهای سرشانه ۱/۵سانت بالا میرویم وAمینامیم واز این نقطه طوری خطکش را به اندازه قد کامل آستین روی خط امتداد خط کمر جابه جا میکنیم که این دو خط همدیگر را قطع کنند .

👈برای طراحی قسمت سمت راست مدل وسط سرشانه را پیدا کرده وMمینامیم واز طرفی در قسمت سمت چپ از نوک سینه ۳_۴سانت بالاتر رفته وNمینامیم واین دو نقطه را بهم با خطکش وصل میکنیم چون مدل کنی هلال هست وسطMNرا پیداکرده و۱سانت پایین میاییم و هلال میکشیم .وبه شکل خورشیدی طراحی میکنیم.

👈۶روی خط ABاز انتهای سرشانه یه اندازه ۶۸سانت پایین میاییم وصاف وافقی تا حلقه آستین میکشیم وRمینامیم واز طرفی از نقطهNتا خط کمر را پایین آمده وHمینامیم واین دونقطه را بهم با هلال بسیار ملایم وصل میکنیم .از خط ANبه ازای هر ۸ سانت یک لقی ۱سانتی میگیریم.

👈برای قسمت سمت چپ مدل از نقطهNصاف وافقی به سمت چپ میرویم وبه خط ABوصل میکنیم وCمینامیم وازNC۶۸سانت پایین آمده وبهم وصل میکنیم. این قسمتهای رنگی رولت میشود. از خطNCقبل از رولت مرده یک لقی ۱سانتی میگیریم.

برای قسمت پشت الگو را کشیده وپنس گودی کمر ۲_۱سانا را میگیریم وپنس پشت را ردی لباس میدوزیم.

👈برای قسمت یقه وکاپ روبازویی از انتهای سرشانه ۱/۵سانت بالا میرویم وAمینامیم واز این نقطه طوری خطکش را به اندازه قد کامل آستین روی خط امتداد خط کمر جابه جا میکنیم که این دو خط همدیگر را قطع کنند .

برای طراحی قسمت سمت چپ الگوی پشت مدل وسط سرشانه را پیدا کرده وMمینامیم واز طرفی در قسمت سمت چپ از نوک پنس ۳_۴سانت بالاتر رفته وNمینامیم واین دو نقطه را بهم با خطکش وصل میکنیم چون مدل کنی هلال هست وسطMNرا پیداکرده و۱سانت پایین میاییم و هلال میکشیم .

روی خط ABاز انتهای سرشانه یه اندازه ۶۸سانت پایین میاییم وصاف وافقی تا حلقه آستین میکشیم واز طرفی از نقطهNتا خط کمر را پایین آمده واین دونقطه را بهم با هلال بسیا ملایم وصل میکنیم .از خط ANبه ازای هر ۸ سانت یک لقی ۱سانتی میگیریم.

رای الگوی پشت نیز مانند جلو پنسهای پشت را با عمق(۳/._۵/.)سانت ماهیچه ای میکنیم .

❌بعد از رولت کردن قسمتهای رنگی بالاتنه جلو وقسکت نقطه چین شده ی بالاتنه پشت این قسمتها را از سمت کاپ بهم میچسبانیم با اینکار بعد از دوخت هیچ درزی در قسمت کاپ وجود ندارد . واز این قسمتها ۲لا برش میکنیم لایی کوبی میکنیم تا زیبایی دوچندان به لباس بدهیم وبعد از دوخت کامل قسمت ب کرد را از داخل لباس گذاشته ومیدوزید وبه رو ب برمیگردانیم.
برای قسمت چاک درز سمت راست لباس یا همان سمت چپ خودتون که از رو به روی لباس میشود را تا ران دز قسمت برش سرشانه باز گذاشته فقط لبه دوزی میشود و نیازی به سجاف چاک نیست .

👈مخمل ساتن قواصی

👈 باتوجه به قدواندام میتونه ۱/۳۰ تا ۱/۸۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *